Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

23.11.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2021. godine doktorandica Magdalena Palić, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Postmortalne promjene oka domaće, divlje i križane svinje diferenciranih na temelju genskih polimorfizama.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 29. studenoga 2021. godine u 10.00 sati u predavaonici Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo Veterinarskoga fakulteta uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19

 

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Petar Džaja
  2. izv. prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj
  3. prof. dr. sc. Milovan Kubat (Medicinski fakultet Zagreb)
Skip to content