Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

19.05.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. travnja 2022. godine doktorandica Mirta Vučković, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Utjecaj tri modela intraoperacijske analgezije na koncentraciju kopeptina, kortizola i haptoglobina pri artrotomiji koljenog zgloba u ovaca.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u srijedu 1. lipnja 2022. godine u 14.00 sati u knjižnici Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Dražen Vnuk
  2. izv. prof. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro
  3. prof. dr. sc. Mislav Jelić (Medicinski fakultet u Zagrebu)

 

Skip to content