Obavijest o održavanju nastupnog predavanja za dr. sc. Dražena Đuričića

20.12.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/23-15/03
Ur. br.: 251-61-01/139-23-03
Zagreb, 19. prosinca 2023.

 

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 19. prosinca 2023., utvrđujem da će predloženik

 

DR. SC. DRAŽEN ĐURIČIĆ

 

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Zavodu za bolesti peradi s klinikom održati nastupno predavanje 12. siječnja 2024. u 8.00 sati u Amfiteatru Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom pod naslovom Kokcidioza peradi.

Dekan
Prof. dr. sc. Marko Samardžija

 

Skip to content