Obrana doktorskoga rada doktorand Nikolino Žura, mag. physioth.

25.06.2024., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 23. svibnja 2024. godine doktorand Nikolino Žura, mag. physioth., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Učinak 5G elektromagnetskog zračenja na hematološke pokazatelje, morfometriju eritrocita i aktivaciju trombocita u in vitro ozračenoj ljudskoj i životinjskoj krvi.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u četvrtak 4. srpnja 2024. godine u 11:00 sati u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

1. prof. dr. sc. Suzana Milinković Tur

2. doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić (KBC Zagreb)

3. prof. dr. sc. Krešimir Malarić (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva)

4. prof. dr. sc. Nina Poljičak Milas (zamjena)

Skip to content