Obrana doktorskoga rada doktorandice Lucije Bastiančić, dr. med. vet.

28.11.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

 

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 25. listopada 2023. godine doktorandica Lucija Bastiančić, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Usporedba morfoloških značajki i enzimske aktivnosti dijelova probavnog sustava u odabranih vrsta hrskavičnjača (Chondrichthyes) i koštunjača (Osteichthyes) iz Jadranskoga mora.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 4. prosinca 2023. godine u 10:00 sati u Amfiteatru Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Emil Gjurčević
  2. doc. dr. sc. Krešimir Matanović
  3. izv. prof. dr. sc. Valentina Kubale Dvojmoč (Veterinarski fakultet u Ljubljani)

 

Skip to content