Obrana doktorskoga rada doktorandice Maše Efendić, dr. med. vet.

29.05.2024., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 24. travnja 2024. godine doktorandica Maša Efendić, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Serumska, tkivna i proteomska analiza biljega novotvorina testisa u pasa.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u petak 7. lipnja 2024. godine u 13:00 sati u klinička predavaonica Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Marko Samardžija
  2. prof. dr. sc. Vesna Matijatko
  3. izv. prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam (KB Sveti Duh)
  4. izv. prof. dr. sc. Josipa Kuleš (zamjena)
Skip to content