Obrana prijedloga (teme) doktorskoga rada doktorandice Valentine Kunić, dr. med. vet.

29.11.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Veterinarskoga fakulteta od 25. listopada 2023. godine doktorandica Valentina Kunić, dr. med. vet., javno će braniti prijedlog (temu) doktorskoga rada po skandinavskom modelu pod naslovom Interspecies transmission and genomic properties of porcine-originated rotavirus A in Croatia (Međuvrsni prijenos i genomska svojstva rotavirusa A svinjskog podrijetla u Hrvatskoj).

Javna obrana prijedloga doktorskoga rada će se održati u petak 8. prosinca 2023. godine u 11.15 sati u predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju Veterinarskoga fakulteta.

Članovi Povjerenstva za javnu obranu i ocjenu Prijedloga doktorskoga rada i predlaganje mentora su:

  1. izv. prof. dr. sc. Vladimir Stevanović
  2. doc. dr. sc. Matko Perharić
  3. prof. dr. sc. Lorena Jemeršić (HVI)
  4. prof. dr. sc. Vilim Starešina (zamjena)
  5. 5. dr. sc. Ivana Lojkić (zamjena)
Skip to content