Odluka o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

20.07.2021.

Sveučilište u Zagrebu

Veterinarski fakultet­

Klasa: 602-04/21-14/03

UrBroj: 251-61-41-21-03

Zagreb, 20. srpnja 2021.

Temeljem članka 31. Statuta Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dekan prof. dr. sc. Nenad Turk donosi sljedeću

 

ODLUKU

o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

 Članak 1.

Sukladno općim uvjetima sudjelovanja u postupku prijave i polaganja ispita državne mature te prijave na studijske programe, kandidatima koji se ne upišu na studijski program veterinarske medicine na kojem su ostvarili pravo upisa i dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, Fakultet zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta u visine godišnje školarine (9.600,00 kn).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dekan

prof. dr. sc. Nenad Turk

 

 

Odluka o naplati oportunitetnih troškova nepopunjenog upisnog mjesta

 

 

 

 

Skip to content