Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023.

27.01.2023., Ostale obavijesti, Studentska referada

Skip to content