Nastupno predavanje dr. sc. Ivana Alića

29.10.2021.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 27. listopada 2021., utvrđujem da će predloženik

DR. SC. IVAN ALIĆ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju

održati nastupno predavanje 8. studenoga 2021. u 12.00 sati u predavaonici Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

s temom pod naslovom Embrionalni razvoj i građa živčanog sustava.

 

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Skip to content