Nastupno predavanje dr. sc. Kristine Starčević

07.12.2018.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet
Klasa: 640-03/18-15/12
Ur. br.: 251-61-04-19-05
Zagreb, 7. siječnja 2019.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 2. siječnja 2019., utvrđujem da će predloženica

SC. KRISTINA STARČEVIĆ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Zavodu za kemiju i biokemiju

održati nastupno predavanje

14. siječnja 2019. u 12.00 sati

u predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju

Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Lipidi: Struktura, podjela, saponifikacija

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk