Nastupno predavanje dr. sc. Maje Lukač

16.09.2020.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 3. rujna 2020., utvrđujem da će predloženica

DR. SC. MAJA LUKAČ

za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u

Zavodu za bolesti peradi s klinikom

održati nastupno predavanje

2. listopada 2020. u 11:00 sati

u predavaonici Zavoda za kemiju i biokemiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

s temom pod naslovom

Salmoneloze peradi

Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk