Natječaj za dodjelu stipendije Agroproteinke d.d.

16.10.2020.

Agroproteinka d.d. je tvrtka sa 60-godišnjom tradicijom u prikupljanju i preradi nusproizvoda životinjskog podrijetla, koja u posljednjih desetak godina čini zaokret prema proizvodnji obnovljivih izvora energije. Svojim djelovanjem ona udovoljava današnjim zahtjevima modernog društva koje se sve više okreće recikliranju i obnovljivim izvorima energije. Bitno je naglasiti da se uz svoju glavnu ulogu – zaštitu zdravlja ljudi i životinja – također brine i o očuvanju okoliša, pa zato s pravom možemo reći da je Agroproteinka – tvrtka na usluzi čovjeku i prirodi.

Postani Agroproteinkin stipendist i prijavi se na : 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE AGROPROTEINKE d.d.

Stipendiranjem studenta ili studentice Veterinarskog fakulteta želimo istaknuti važnost veterinarske struke  u zbrinjavanju životinjskih nusproizvoda, te potaknuti budućeg mladog stručnjaka da se tome posebno posveti. Uz stipendiju stipendistu/stipendistici nudimo i mogućnost praktičnog rada i usavršavanje u području zbrinjavanja životinjskih nusproizvoda.

Putem ovog natječaja dodjeljujemo jednu stipendiju u mjesečnom iznosu od 1.500 kn redovnom studentu/studentici 4., 5. ili 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterine. Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti/studentice 4., 5. ili 6. godine čiji je prosjek ocjena veći od 3,50. Prijavljeni studenti/studentice, koji zadovoljavaju uvjete natječaja, bit će uključeni u selekcijski postupak. Odluku o dodjeli stipendija donosi tročlana komisija, od koje jednog člana imenuje Veterinarski fakultet, a druga dva člana imenuje Agroproteinka d.d.

Natječajni materijal treba sadržavati motivacijsko pismo, životopis, potvrdu o upisanom redovnom studiju s prijepisom ocjena te barem jednu preporuku nastavnika ili stručnjaka koji djeluje u području veterinarske struke.

Vašu prijavu s popratnim materijalom dostavite nam u elektroničkom obliku do 04.11.2020. na adresu: kadrovska.sluzba@agroproteinka.hr  s naznakom: STIPENDIJA u predmetu. 

Stipendist/stipendistica će s Agroproteinkom d.d. potpisati ugovor o stipendiranju, kojim će se obostrano regulirati obveze, te će stipendija biti dodjeljena na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja se održava u povodu Dana Fakulteta.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte:

Zlatko Heruc, univ.mag.med.vet.

T: +385 1 2040 310

F: +385 1 5625 820

M: +385 91 2046 282

E: zlatko.heruc@agroproteinka.hr

Skip to content