Natječaj za dodjelu stipendije Genere d.d.

08.10.2020.

NATJEČAJ
ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJE GENERE d.d.

Genera d.d. dodjeljuje dvije stipendije u mjesečnom iznosu od 1.750 kn redovnim studentima 5. i 6. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterine. Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti studenti 5. i 6. godine čiji je prosjek ocjena veći od 4,00. Odluku o dodjeli stipendija donosi tročlana komisija, od koje jednog člana imenuje Veterinarski fakultet, a druga dva člana imenuje Genera d.d. Stipendisti će s Generom d.d. potpisati ugovor o stipendiranju, kojim će se obostrano regulirati obveze. Pored novčane potpore, Generinim stipendistima pružit ćemo priliku da se upoznaju s praktičnom primjenom teoretskog znanja u proizvodnim procesima, kontroli kvalitete i razvoju proizvoda. Ovisno o afinitetima i potrebama mogu odabrati i područje za izradu diplomskog rada, uz stručnu pomoć naših zaposlenika.
Natječajni materijal treba sadržavati: motivacijsko pismo, životopis, prijepis ocjena te preslike dokumenata kojim se dokazuju dodatna postignuća kao što su stručne edukacije, dodijeljene nagrade, objavljeni znanstveni radovi i slično. Uz prijavu treba priložiti preporuku profesora s fakulteta.
Prijave dostavite u elektronskom obliku (s predmetom: „Za stipendiju“) do 30.10.2020. godine dostaviti na adresu: Vanja.Matijasevic@dechra.com
Stipendija će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja se održava u povodu Dana Fakulteta.

Dechra je međunarodna tvrtka specijalizirana za veterinarsko–medicinske i srodne proizvode. Vrhunski smo stručnjaci za razvoj, proizvodnju te prodaju i marketing visokokvalitetnih proizvoda koje koriste veterinari diljem svijeta.
Šest Dechrinih vrijednosti: Dedication, Enjoyment, Courage, Honesty, Relationships i Ambition, odražavaju našu organizacijsku kulturu i kompetencije. Držimo se ovih vrijednosti na svim razinama poslovanja i one su utkane sve što radimo. Važan nam je način na koji se obraćamo ljudima, način na koji uvijek gledamo kako nešto napraviti još bolje i način kako razmišljamo o ljudima i životinjama iza naših proizvoda.
Genera je vodeći proizvođač veterinarsko-medicinskih proizvoda za zaštitu zdravlja životinja u Republici Hrvatskoj. Od 2015. godine Genera je članica Dechra Grupe.

Skip to content