Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada

15.05.2019.

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 17. travnja 2019. godine

Velimir Berta, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom:

„Utjecaj egzogenog melatonina na biokemijske pokazatelje i antioksidacijski status sjemene plazme francuskih alpskih jarčeva izvan rasplodne sezone“.

Javna obrana doktorskog rada će se održati u utorak 21. svibnja 2019. godine u 10:00 sati u predavaonici Klinike za porodništvo i reprodukciju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Članovi Povjerenstvu za javnu obranu doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Marko Samardžija
  2. doc. dr. sc. Ivona Žura Žaja
  3. dr. sc. Predrag Kočila, viši zn. suradnik (Tvornica stočne hrane Čakovec)
  4. prof. dr. sc. Juraj Grizelj (zamjena)