Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada

09.09.2020.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. srpnja  2020. godine

Marin Lozić, dr. med., javno će braniti doktorski rad pod naslovom:

Međudjelovanje lidokaina, pentadekapeptida BPC 157 i sustava dušikova monoksida u štakorskom modelu regionalne anestezije.“

Javna obrana doktorskog rada će se održati u ponedjeljak 21. rujna 2020. godine u 11:00 sati u predavaonici Zavoda za farmakologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog pandemije COVID-19.

Članovi Povjerenstva za javnu obranu doktorskog rada su:

1.prof. dr. sc. Frane Božić
2.izv. prof. dr. sc. Ozren Smolec
3.prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević (KBC Zagreb)
4.prof. dr. sc. Sven Seiwerth (Medicinski fakultet Zagreb), (zamjena)