Obavijest o javnoj obrani doktorskog rada

09.06.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. svibnja 2021. godine Marija Milavić, mag. biol. mol., javno će braniti doktorski rad pod naslovom:

Utjecaj gastrointestinalnoga peptida BPC 157 na ranu fazu ekspresije gena povezanih s angiogenezom“

 Javna obrana doktorskog rada će se održati u srijedu 16. lipnja 2021. godine u 10:00 sati u predavaonici Zavoda za veterinarsku patologiju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog pandemije COVID-19.

Članovi Povjerenstva za javnu obranu doktorskog rada su:

  1. prof. dr. sc. Branka Artuković
  2. izv. prof. dr. sc. Petra Korać (PMF Zagreb)
  3. prof. dr. sc. Predrag Sikirić (Medicinski fakultet Zagreb)
  4. izv. prof. dr. sc. Marko Hohšteter (zamjena)
Skip to content