Obavijest o javnoj obrani doktorskoga rada

23.11.2020.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 21. listopada 2020. godine doktorand Boris Stojanov, univ. mag. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Utjecaj razine progesterona u serumu prije i nakon sinkronizacije umjetnoga osjemenjivanja na plodnost mliječnih krava izloženih toplinskomu stresu.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u četvrtak 3. prosinca 2020. godine u 12.00 sati u elektronskom obliku putem aplikacije MS Teams u organizaciji Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Juraj Grizelj
  2. izv. prof. dr. sc. Silvijo Vince
  3. dr. sc. Dražen Đuričić, nasl. doc. (Veterinarska stanica Đurđevac)
  4. doc. dr. sc. Ivan Folnožić (zamjena)

*Zainteresirana javnost za pristup javnoj obrani doktorskoga rada u elektronskom obliku svoj interes treba iskazati najkasnije 24 sata prije održavanja putem elektroničke pošte na vpsenica@vef.hr

Skip to content