Obavijest o javnoj obrani teme doktorskog rada

13.07.2020.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. siječnja 2020. godine

Hrvoje Labura, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom:
Proteomska analiza djelovanja vibroaktiviranog minerala clinoptilolita u pasa sa simptomima enteritisa). “

Javna obrana teme doktorskog rada će se održati  17. srpnja 2020. godine u 12.00 sati elektroničkim putem, uporabom aplikacije MS Teams.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Ivica Harapin
  2. prof. dr. sc. Damjan Gračner
  3. prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić (Sveučilište  u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija)