Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

10.03.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 20. siječnja 2021. godine doktorandica Gabrijele Jurkić Krsteska, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskoga rada pod naslovom Utvrđivanje i usporedba značaja dijagnostičkih, kliničkih i laboratorijskih parametara s prisustvom konkuretnih bolesti na ishod adrenokortikalne bolesti u pitomih vretica (Mustela putorius furo).

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 15. ožujka 2021. godine u 12.00 sati u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19. Broj osoba za prisustvo obrani je ograničen prostornim kapacitetom predavaonice.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Vesna Matijatko
  2. izv. prof. dr. sc. Mirna Brkljačić
  3. doc. dr. sc. Dario Rahelić (Sveučilišna klinika za dijabetes i endokrinologija, KB Merkur)
Skip to content