Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

18.12.2019.

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća od 23. listopada 2019. godine

Željka Anzulović Šanta, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Translacijski značaj upotrebe tehnike mjerenja plućnih funkcija u modelima restriktivnih i opstruktivnih plućnih bolesti u miševa.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati dana 10. siječnja 2020. godine u 12:00 sati u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

1. prof. dr. sc. Branka Šeol Martinec

2. doc. dr. sc. Jelena Šuran

3. dr. sc. Boška Hrvačić, dr. med. vet. (Fidelta d.o.o.)

Skip to content