Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada doktorandice Marije Cvetnić, dr. med. vet.

02.09.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 16. lipnja 2021. godine doktorandica Marija Cvetnić, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Genska tipizacija i antimikrobna osjetljivost bakterija roda Campylobacter izdvojenih iz pasa.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u srijedu 8. rujna 2021. godine u 12.00 sati u predavaonici Zavoda za mikrobiologiju i zarazne bolesti s klinikom Veterinarskoga fakulteta uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19. Broj osoba za prisustvo obrani je ograničen prostornim kapacitetom predavaonice.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić
  2. doc. dr. sc. Selma Pintarić
  3. izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, nasl. zvanje (HVI)
Skip to content