Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

12.08.2019.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. svibnja 2019. godine

mr. sc. Natalija Džafić dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskog rada pod naslovom Prevalencija i značajke potencijalno patogenih bakterija Vibrio spp. izdvojenih iz školjkaša uzgojenih u sjevernom Jadranu.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati dana 3. rujna 2019. godine u 11.00 sati u knjižnici Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:
1. izv. prof. dr. sc. Nevijo Zdolec
2. izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof
3. dr. sc. Boris Habrun, nasl. izv. prof. (HVI)