Obavijest o održavanju nastupnog predavanja dr. sc. Frane Banovića

04.05.2021.

Na temelju članka 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja te prijedloga stručnog povjerenstva od 3. svibnja 2021., utvrđujem da će predloženik

DR. SC. FRANE BANOVIĆ

 za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u okviru specijalističkog studija iz Unutarnjih bolesti životinja, za predmet „Bolesti kože“ i „Laboratorijska dijagnostika“

održati nastupno predavanje  14. svibnja 2021. u 12.00 sati  u Kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i putem platforme MS Teams. KOD za pristup sobi unutar aplikacije MS Teams glasi: akoyiba

s temom pod naslovom

Toksična epidermalna nekroliza u pasa

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Skip to content