Obrana doktorskoga rada doktoranda Ivana Vlaheka, dr. med. vet.

25.11.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. studenoga 2021. godine doktorand Ivan Vlahek, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Fenotipske i genotipske varijacije pokazatelja reprodukcijske učinkovitosti ovaca u sustavu učestalih janjenja.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u četvrtak 2. prosinca u 12:00 u velikoj računalnoj učionici Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin
  2. izv. prof. dr. sc. Sven Menčik
  3. prof. dr. sc. Boro Mioč (Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet)
  4. izv. prof. dr. sc. Mario Ostović (zamjena)
Skip to content