Obrana doktorskoga rada doktoranda Valerij Pažina, dr. med. vet.

07.10.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. rujna 2021. godine doktorand Valerij Pažin, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Fenotipske i genske značajke izolata Yersinia enterocolitica izdvojenih u lancu proizvodnje svinjskoga mesa.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u ponedjeljak 18. listopada 2021. godine u 12.15 sati u Dvorani za fiziku Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. prof. dr. sc. Lidija Kozačinski
  2. izv. prof. dr. sc. Zrinka Štritof
  3. izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, naslovno zvanje (HVI)
  4. 4. prof. dr. sc. Ljubo Barbić (zamjena)
Skip to content