Obrana doktorskoga rada doktorandice Ines Jović, dr. med. vet

05.01.2022.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 22. prosinca 2021. godine doktorandica Ines Jović, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Određivanje referentnih vrijednosti ehokardiografskih pokazatelja veličine i funkcije srca u pasmine belgijski ovčar – Malinois.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u srijedu 12. siječnja 2022. godine u 12:00 sati u kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. doc. dr. sc. Iva Šmit
  2. izv. prof. dr. sc. Ivana Kiš
  3. doc. prim. dr. sc. Kristina Marić Bešić, dr. med. (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  4. doc. dr. sc. Jelena Gotić (zamjena)
Skip to content