Obrana doktorskoga rada doktorandice Valentine Plichta, dr. med. vet.

30.11.2021.

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 24. studenoga 2021. godine doktorandica Valentina Plichta, dr. med. vet., javno će braniti doktorski rad pod naslovom Utjecaj gastroezofagealnoga refluksa na kirurške šivaće materijale pri ezofagotomiji svinja – ex vivo studija.

Javna obrana doktorskoga rada će se održati u petak 10. prosinca 2021. godine u 12:00 sati u kliničkoj predavaonici Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera zbog epidemije COVID-19.

Članovi Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada su:

  1. doc. dr. sc. Andrija Musulin
  2. prof. dr. sc. Mario Kreszinger
  3. prof. dr. sc. Janoš Kodvanj (FSB Zagreb)
  4. doc. dr. sc. Marko Pećin (zamjena)
Skip to content