Odgađa se obrana završnog specijalističkog ispita.

23.03.2020.