Upis u prvu godinu integriranog studija – ljetni rok akademska godina 2018./2019.

17.07.2018.

Pristupnici kojima je odobren upis u I. godinu studija akademske godine 2018./2019. dužni su osobno se upisati od datuma koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.vef.unizg.hr u Studentskoj referadi svaki radni dan od 10 do 12 sati.

Prilikom upisa u I. godinu studija pristupnik treba priložiti:

  1. Originalne dokumente o završenoj srednjoj školi i Državnoj maturi
  2. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
  3. Domovnicu/Dokaz o državljanstvu
  4. Ispunjen Indeks, Upisni list, Prijavni list i Matični list koji se dobiva u Studentskoj referadi.
  5. Dvije fotografije 4 x 6 cm.
  6. Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije dužni su donijeti Potvrdu o stalnom boravku ili preslik osobne iskaznice.
  7. Prilikom upisa potrebno je uplatiti 400,00 kn (na račun IBAN HR1723600001101354554 s pozivom na broj: 101-01) ili na blagajni Fakulteta.

Upisni obrasci (indeks, matični list, upisni list, prijavni list….) nakon uplate troškova upisa preuzimaju se u Studentskoj referadi (Heinzelova 55, 10000 Zagreb).

Pristupnici koji se ne upišu do roka koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu www.vef.unizg.hr gube pravo studiranja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.