[NOVO/VAŽNO] Obavijest o početku nastave za studente prve godine u ak. god. 2022./2023.

13.09.2022., Ostale obavijesti, Studentska referada, Upisi

13. rujna 2022.

Poštovane studentice i poštovani studenti !

Početak nastave

Nastava za studente I. godine Integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine na hrvatskom  jeziku započinje 26. rujna 2022. uvodnim predavanjem u 10 sati u Velikoj predavaonici.

Nastava za sve ostale godine studija započinje 3. listopada 2022.

Raspored nastave za više godine studija bit će objavljen tijekom rujna i dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta.

Informacijski paket – Katalog predmeta i izvedbeni planovi za pojedine predmete također će biti dostupni na mrežnoj stranici Fakulteta prije početka nastave kako bi se studenti mogli upoznati sa sadržajem predmeta, ciljevima i ishodima učenja. Svi oblici nastave održavat će se u prostorima Fakulteta (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti).

Molimo studente prve studijske godine da dođu 45 minuta prije početka Uvodnog predavanja kako bi preuzeli brošure i ostalu dokumentaciju.

U nastavku molimo proučiti slijedeće priloge:

I. semestar – raspored nastave – 22.-23.- 14.9.2022.

POPIS STUDENATA PRVE GODINE PO SKUPINAMA U AKADEMSKOJ 22.-23. GODINI

 

Obavijest o popunjenosti upisne kvote u (ljetnom) upisnom roku za akademsku 2022./2023. godinu

27. srpnja 2022.

Obavijest o popunjenosti upisne kvote u (ljetnom) upisnom roku za akademsku 2022./2023. godinu

Poštovane maturantice i poštovani maturanti,
nakon provedenih upisa u (ljetnom) upisnom roku obavještavamo Vas da je upisna kvota za upis u I. godinu studija veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 2022./2023. godinu popunjena.

Referada za integrirani studij

15. srpnja 2022.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Zagreb, 15. srpnja 2022.

Informacije o online upisima u I. godinu studija veterinarske medicine za akademsku 2022./2023. godinu

 1. PRISTUPNICI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA, NA DAN KONAČNE OBJAVE RANG LISTE SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU) AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE I DOBIVENOG GENERIRANOG UPISNOG BROJA  (18.07.2022.) MORAJU 19.07.2022. NAJKASANIJE DO 12 SATI POSLATI NA MAIL: brucosi@vef.unizg.hr ISPUNJENU I POTPISANU

Izjava o upisu (ovdje preuzeti)

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka (ovdje preuzeti)

Dokaz o uplati troškova upisa (plaćaju svi pristupnici) na ime Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

PLATITELJ: (ime i prezime kandidata)

PRIMATELJ: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55

IZNOS: 400,00 kn

IBAN: HR1723600001101354554

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 101- 29 (OIB kandidata)

OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa u I. studijsku godinu (ak. god. 2022./2023.)

 1. PRISTUPNICI 20.07.2022.21.07.2022. PREPORUČENOM POŠILJKOM MORAJU POSLATI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

          POTREBNI DOKUMENTI I FORMULARI:

 • Jedna fotografija vel. 4×6 cm
 • Originalne svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i svjedodžba o državnoj maturi
 • Domovnica –original ili izvadak iz e-matice
 • Rodni list – original ili izvadak iz e-matice rođenih
 • Ugovor o studiranju (dva primjerka)

Ugovor o studiranju 2022/2023 (ovdje preuzeti)

 • Upisni list– ispunjen i potpisan
 • Matični list – ispunjen i potpisan
 • Dokaz o uplati troškova upisa
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka
 • Izjava o upisu
 • Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije obavezno prilažu potvrdu o stalnom boravku ili presliku osobne iskaznice
 • Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općem ili gimnazijskom programu Agencije za odgoj i obrazovanje, a za strukovne programe od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 • Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u I. godinu studija a dolaze iz jedne od sastavnica Sveučilišta u kojoj su iskoristili pravo upisa na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta obavezno uz navedenu dokumentaciju prilažu potvrdu o izvršenoj uplati participacije školarine u iznosu 9.600,00 kn u korist Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ispisnicu s fakulteta.

Studenti koji se natječu za smještaj u Studentski dom, ili primaju stipendiju, a moraju nadležnim institucijama donijeti dokaz o završetku srednje škole,  molimo da naprave preslike svjedodžbi koje će koristiti u administrativne svrhe, dok će za upis poslati isključivo original dokumentacije.

ZA UPIS VRIJEDI ISKLJUČIVO ORIGINAL SVJEDODŽBI I SVIH OSTALIH DOKUMENATA.

Ovjerene preslike, skenirani dokumenti i sl. ne vrijede!
Svi originalni dokumenti ostaju u arhivi Fakulteta do završetka studija.

PREPORUČENU POŠILJKU SA SVIM GORE NAVEDENIM DOKUMENTIMA POTREBNO JE POSLATI NA SLJEDEĆU ADRESU:

Veterinarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu (za upis u I. godinu)
Heinzelova 55, 10 000 Zagreb

Dodatne upute:

Ugovor o studiranju, obavezno ispisati (isprintati), te ispuniti u 2 primjerka: ime i prezime studenta; adresa prebivališta; OIB. Oba primjerka ugovora moraju biti potpisana.
Uredno poslanom pošiljkom sa svim potrebnim dokumentima i formularima, smatrat će se upis u I. godinu studija obavljenim.

Studenti (brucoši) koji će trebati potvrdu o upisu zbog smještaja u studentski dom i/ili Studentski servis, na Izjavi o upisu zaokružiti će DA  pod „Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u 1. studijsku godinu veterinarske medicine“. Potvrda o upis biti će poslana na mail u roku od 48 sati od zaprimanja.

Pristupnici kojima je odobren upis u I. godinu sveučilišnog studija veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gube pravo studiranja u akademskoj godini 2022./2023. ako upisnu dokumentaciju ne pošalju prema objavljenom rasporedu od 20. do 21. srpnja 2022.

Sve daljnje obavijesti studentima će biti objavljene na službenoj web stranici Fakulteta, početkom mjeseca rujna 2022 godine.

Dekan
prof. dr. sc. Nenad Turk

 

06. srpnja 2022.

Poštvane maturantice i poštovani maturanti,

Hvala Vam što ste odabrali studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za nastavak svog obrazovanja. Nadamo se da će Vam studij na našem Fakultetu biti uspješan i ugodan.

Prvi korak u tome je Vaš upis na 1. godinu studija. Upisi će se održati ONLINE 20. i 21. srpnja 2022. za pristupnike koji su stekli pravo upisa na dan konačne objave rang liste i generiranog upisnog broja (18. srpnja 2022.).

Obavijest o vremenskom trajanju ONLINE upisa biti će objavljena na web stranici Veterinarskog fakulteta Sveučilita u Zagrebu.

Molimo da i dalje redovito pratite obavijesti na web stranici Fakulteta (pod UPISI).

Raspored za testiranje psiho-motoričkih sposobnosti – 30. lipnja i 1. srpnja 2022.  / 27. lipnja 2022. godine

Upute o postupanju tijekom provedbe testa psihomotorike  / 27. lipnja 2022. godine

 

SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Klasa: 602-04/22-14/01
Ur.broj: 251-61-41/258-22-1

Zagreb, 16. ožujka  2022.

OBAVIJEST O PRIJAVI ZA TEST PSIHOMOTORIKE TE DOSTAVI LIJEČNIČKE POTVRDE SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE

ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA AK.GOD. 2022./2023.

Za test psihomotorike se prijavljujete osobno u Studentskoj referadi Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“

 1. Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta (www.vef.unizg.hr) OBRAZAC-PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE
 2. Uz obrazac, dužni ste priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime kandidata)
primatelj: Veterinarski fakultet
iznos: 300,00 kn
IBAN: HR1723600001101354554
model: 00
poziv na broj odobrenja: 101-29-(OIB kandidata)
opis plaćanja: Test psihomotorike

 1. Uz Prijavu za test psihomotorike dužni ste dostaviti i Liječničku potvrdu specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata za studij veterinarske medicine po izboru iz mjesta stanovanja (popis školskih liječnika dostupan je na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo po županijama).

Potvrda nadležnog liječnika o zdravstenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata

Upitnik temeljem kojeg se izdaje potvrda liječnika

Navedenu dokumentaciju dužni ste dostaviti od  2.  svibnja 2022. – 10. lipnja 2022. godine.

Naknadna dostava dokumentacije neće se uvažiti.

Ostale informacije i datum provedbe testa psihomotorike biti će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta www.vef.unizg.hr.

Isto vrijedi i za pristupnike koji se prijavljuju za upis u posebnoj kvoti „Hrvati izvan Republike Hrvatske“ – Prijava Hrvati izvan RH 2022

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Skip to content