UPISI – Obavijest o prijavi za test psihomotorike za upis u 1. godinu studija ak.god. 2022./2023.

05.04.2022.

SVEUČILIŠTE U  ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Klasa: 602-04/2022-14/01
Ur.broj: 251-61-41/258-22-1

Zagreb, 16. ožujka  2022.

OBAVIJEST O PRIJAVI ZA TEST PSIHOMOTORIKE TE DOSTAVI LIJEČNIČKE POTVRDE SPECIJALISTA ŠKOLSKE MEDICINE O ZDRAVSTVENIM I PSIHOFIZIČKIM SPOSOBNOSTIMA ZA STUDIJ VETERINARSKE MEDICINE

ZA UPIS U 1. GODINU STUDIJA AK.GOD. 2022./2023.

Za test psihomotorike se prijavljujete osobno u Studentskoj referadi Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55 u Zagrebu ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu:

Veterinarski fakultet, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“

  1. Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta (www.vef.unizg.hr) OBRAZAC-PRIJAVA ZA TEST PSIHOMOTORIKE
  2. Uz obrazac, dužni ste priložiti i potvrdu o izvršenoj uplati troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

platitelj: (ime i prezime kandidata)
primatelj: Veterinarski fakultet
iznos: 300,00 kn
IBAN: HR1723600001101354554
model: 00
poziv na broj odobrenja: 101-29-(OIB kandidata)
opis plaćanja: Test psihomotorike

  1. Uz Prijavu za test psihomotorike dužni ste dostaviti i Liječničku potvrdu specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata za studij veterinarske medicine po izboru iz mjesta stanovanja (popis školskih liječnika dostupan je na službenim stranicama Zavoda za javno zdravstvo po županijama).

Potvrda nadležnog liječnika o zdravstenim i psihofizičkim sposobnostima kandidata

Upitnik temeljem kojeg se izdaje potvrda liječnika

Navedenu dokumentaciju dužni ste dostaviti od  2.  svibnja 2022. – 10. lipnja 2022. godine.

Naknadna dostava dokumentacije neće se uvažiti.

Ostale informacije i datum provedbe testa psihomotorike biti će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta www.vef.unizg.hr.

Isto vrijedi i za pristupnike koji se prijavljuju za upis u posebnoj kvoti „Hrvati izvan Republike Hrvatske“ – Prijava Hrvati izvan RH 2022

Dekan
Prof. dr. sc. Nenad Turk

Skip to content