Specijalistički tečaj “Primijenjena dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija”

16.10.2020., Cjeloživotno obrazovanje

Osoba odgovorna za prijavu i organizaciju
prof. dr. sc. Kristina Matković, Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja
Telefon +38512390292, Fax , e-mail kmatkov@vef.hr

Voditelj tečaja
prof. dr. sc. Kristina Matković
Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja

Iskustvo i kompetencije
Voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija iz Sanitacije od 2014. godine Voditeljica imenovanog Tečaja od 2014. godine, a do tada 11 godina predavač i suradnik na Tečaju. Objavila više od 40 radova s tematikom DDD.

Suradnici

 Prof. dr. sc.  Željko Pavičić  Zavod za higijenu, ponašanje i dobrobit životinja  predavač
 Neven Tenžera   Ad libitum, Zagreb  predavač

 

Sažetak
Tečaj je stručna nadgradnja znanja i vještina stečenih u dodiplomskom studiju i značajno doprinosi znanju polaznika glede rada na području medicinske sanitacije i zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša.

Zadnjih godina u svijetu, a i kod nas, povećao se broj biocidnih sredstava koja se koriste za kontrolu raznih štetnika, počevši od mikroorganizama, kukaca do glodavaca. Sva se ta sredstva koriste na farmama i u svim prostorima gdje borave i žive životinje kao i pri proizvodnji, preradi i pohrani namirnica animalnog podrijetla, i u konačnici završe u okolišu. Cilj specijalističkog tečaja iz DDD-a je osposobiti polaznike za rukovoditelja poslova sanitarne zaštite na području medicinske sanitacije i veterinarskog javnog zdravstva u skladu s pravilima struke i na osnovi najnovijih znanstvenih i stručnih spoznaja.

Mjesto održavanja
ONLINE

Datum-i održavanja tečaja:
22.03.2021. i 23.03.2021.

Trajanje tečaja:
3 dana

Tiskani materijal:
ne

Uvjetovanost tečaja:
dr. med. vet., dipl. ing. agr., dipl. ing. sanit.

Ukupna cijena:
3000,00 Kn

 

Prilikom uplate, uplatnicu ispunite na sljedeći način:

Uplata na: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 194-16-02
Svrha: Tečaj 194-[prezime i OIB polaznika]

Napomena: uplate moraju biti zaključene najkasnije sedam (7) dana prije početka tečaja.

Skip to content