Često postavljana pitanja

 • Na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studenti se školuju za akademsko zvanje doktora/doktorice veterinarske medicine
 • Studij veterinarske medicine traje 6 godina, odnosno 12 semestara, a može se pohađati samo kao redoviti studij
 • Prilikom upisa u 5. godinu studija, studenti prema svojim sklonostima biraju jedno o 3 usmjerenja:
  • Kućni ljubimci
  • Farmske životinje
  • Higijena i tehnologija animalnih namirnica i veterinarsko javno zdravstvo
 • Veterinarski staž koji se prije obavljao nakon završenog studija sada je uključen u 6. godinu studiranja
 • Završetkom studiranja diplomant je sposoban za samostalno obavljanje stručnih poslova iz veterinarske medicine
 • Ukupno trajanje studiranja može iznositi najviše 12 godina. Student zadržava status redovitog studenta najdulje 8 godina od upisa
 • Natječaj za upis na integrirani studij raspisuje Sveučilište u Zagrebu najmanje 6 mjeseci prije početka nastave
 • Za postupke prijave, odabira studijskog programa, rangiranja i objava rang lista kandidate se upućuje na službene web stranice tijela koje provode te postupke:
 • Indeks je identifikacijski dokument koji sadrži podatke o studentu i njegovom uspjehu tijekom studiranja. Kupuje se i dobiva u upisnom paketu prilikom upisa na fakultetu, zajedno sa ostalim dokumentima. Potrebno ga je popuniti svojim podacima (ime, prezime, OIB, adresa) te zajedno s ostalim dokumentima ostaviti u studentskoj referadi.
 • Indeks, x-icu i šifru za studomat preuzima se prema posebno rasporedu kada počne nastava
 • Predmeti se posebno upisuju za svaki semestar
 • Na upisima u srpnju upisuju se samo obvezni predmeti za 1. semestar, a u veljači se upisuju obavezni i izborni predmeti za 2. semestar
Skip to content