Nagrađeni Rektorovom nagradom

06.11.2018., Nagrade i priznanja

Povjerenstvo za znanstveni rad studenata zaprimilo je ukupno 11 studentskih znanstvenih
radova prijavljenih na natječaj za Rektorovu nagradu. Od toga je jedan rad odbijen zbog
neispunjavanja odredaba Pravilnika. Preostali su radovi upućeni na dvije neovisne recenzije,
nakon čega je, u skladu s Pravilnikom o prijavi i kriterijima vrednovanja izvrsnosti radova
predloženih za Rektorovu nagradu, proveden razgovor s autorima čiji je rad ocijenjen
ocjenom ne manjom od 4,0. S obzirom na ukupni broj bodova pripremljena je rang-lista od
šest znanstvenih radova u kategoriji individualni znanstveni rad te studentski urednički odbor
Veterinara (I. Benvin, S. Fruk, I. Baketarić, K. Bodalec, Z. Delać, I. Filipčić, I. Koutis, M. Meddings,
M. Reba, M. Vranješ) u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici. Svih
šest radova i urednički odbor nagrađeni su Rektorovom nagradom.

 

 

 

Ključne riječi:

Skip to content