Nagrada za mlade znanstvenike – Danubius Young Scientist Award 2019

11.04.2019., Nagrade i priznanja

Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije za 2019. godinu Danubius Young Scientist Award 2019. Dodijelit će se 14 nagrada, svaka  u iznosu od 1.200 eura, i to četrnaestorici mladih znanstvenika – po jednom znanstveniku iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina). Svakog kandidata mora nominirati njegova znanstvena organizacija (sveučiliste, akademija i sl.).

Broj nominacija po znanstvenoj organizaciji limitiran je na tri kandidata, koji moraju biti s različitih fakulteta ili odjela, instituta ili istraživačkih skupina unutar određene organizacije. Međunarodni stručni žiri utvrdit će konačnu rang-listu svih pristiglih nominacija te će najviše rangirani kandidat iz svake zemlje biti predložen za dodjelu nagrade.

S obzirom na to da kandidate nominira matično Sveučilište, molimo da nam Vaše prijedloge kandidata sa svom potrebnom dokumentacijom dostavite  najkasnije do petka 19. travnja 2019. na e-mail: amihalic@unizg.hr

Krajnji rok kada Sveučilište mora dostaviti nominacije je 26. travnja 2019. Dodjela nagrada održat će se u studenome 2019.

U prilogu se nalazi natječaj, a više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici: http://www.idm.at/projekte/preise/danubius-young-scientist-award

Danubius Young Scientist Award Announcement 2019

Skip to content