68th IVSA Kongres održava se u srpnju u Hrvatskoj

22.07.2019.

U razdoblju od 21.srpnja do 1.kolovoza 2019. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održati će se „68. IVSA Kongres 2019“ godišnji skup delegata cijeloga svijeta članova udruge IVSA (International Veterinary Students’ Association) . Slogan ovoga Kongresa je  „Many vets, one path“  koji ujedinjuje buduće doktore veterinarske medicine cijelog svijeta s jednim ciljem, a to je održavanja ne samo životinjskog već i ljudskog zdravlja.

IVSA Croatia studentska sekcija udruge USVM-a(Udruga studenata veterinarske medicine) podružnica je udruge IVSA osnovane 1953. godine u Danskoj i od tada čini sastavni dio studentskog života mnogih studenata veterinarske medicine. Misija IVSA-e na globalnoj razini je: „Biti na korist životinjama i ljudima svijeta“  iskorištavajući pritom znanje i predanost studenata veterinarske medicine te nadasve potičući međunarodnu suradnju.

IVSA Kongres (eng.68th International Veterinary Students’ Association- IVSA Congress)  obavezni je godišnji skup delegata iz različitih država članica IVSA-e, ali je ujedno i znanstveno-stručni kongres studenata veterinarske medicine kojem je glavni cilj unaprjeđenje stručnih kompetencija i povezivanje („networking“) na međunarodnoj razini. Na godišnjim IVSA  kongresima sudjeluje 150 delegata iz preko 40 različitih zemalja. Kongres je namijenjen studentima veterinarske medicine iz cijeloga svijeta.

Kroz navedene dane 150 članova IVSA-e iz cijelog svijeta sudjelovat će na redovitim GA skupštinama gdje će se raspravljati o globalnim IVSA pitanjima te izglasavati ista. Osim službenog dijela samog kongresa studenti će posjetiti veliki dio Lijepe naše te će kroz navedene dane obići Varaždin, dvorac Trakošćan, Krapinu, nacionalni park  Plitvička jezera, Aquatika-u Karlovac, ergelu Đakovo, nacionalni park Risnjak i ostalo. U suradnji sa profesorima i stručnim vodstvom Veterinarskog fakulteta Zagreb održati će se brojna predavanja i radionice te na taj način upoznati  buduće doktore veterinarske medicine s načinom rada našeg fakulteta, ali i educirati o aktualnim problemima u struci.

Organizaciji kongresa marljivo se posvetilo 16 studenata Veterinarskog fakulteta te su na taj način omogućili delegatima cijelog svijeta bogat program kroz jedanaest dana.