KRMIVA 2019 XXVI međunarodno savjetovanje / 26th International Conference

14.05.2019.

Poštovana/poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo Program KRMIVA 2019.

Prezentacije za usmeno izlaganje trebaju biti na engleskom jeziku, a izlaganje na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Molimo autore čiji su radovi raspoređeni u poster sekciju da svoj rad za poster sekciju pripreme i donesu na Savjetovanje u formatu B1 tj. širina x visina je 70 x 100 cm. Ujedno Vas molimo da pripremite usmeno izlaganje svog rada na poster sekciji u trajanju cca 3 minute.

Ako do sada niste, molimo Vas da popunjenu prijavnicu za registraciju pošaljete na e-mail krmiva@krmiva.hr radi priprema akreditacija i potvrda o sudjelovanju.

Prijavnicu za hotelski smještaj molimo da popunjenu pošaljete na fax +385 51 710 399, e-mail: reservation.mice@liburnia.hr, najkasnije do 25. svibnja 2019. Potrebno je od hotela dobiti potvrdu rezervacije.

Molimo Vas da ovu obavijest proslijedite i koautorima.

prijavnica za hotel KRMIVA 2019

prijavnica za savjetovanje 2019

Program Krmiva 2019