Izvedbeni planovi i programi obveznih predmeta u zimskom semestru ak. god. 2019./2020.

11.09.2019.

Izvedbeni planovi i programi svih obveznih predmeta u zimskom semestru ak. godine 2019./2020.

Poštovane studentice i studenti,

OVDJE se nalaze svi Izvedbeni planovi i programi obveznih predmeta koji se održavaju tijekom zimskog semestra ak. god. 2019./2020.

Izvedbeni planovi i programi dostupni su bez prijave do 3. listopada 2019. do 23:59. Nakon isteka vremena isti će biti postavljeni na matičnim Zavodima i Klinikama te će pregled sadržaja biti moguć jedino putem prijave elektroničkim identitetom (AAI identitet).

Ukoliko imate problema sa svojim AAI identitetom ljubazno Vas molimo da se obratite u Odsjek za informatiku kako bi otklonili sve probleme.

 

IZRAČUN TROŠKOVA PARTICIPACIJE ŠKOLARINE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Obavijest o izračunu i visini školarine za ak. god. 2019.-2020.

 

Obavještavaju se studenti koji su upisali prvu godinu studija veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu da nastava u akademskoj godini 2019./2020. počinje u ponedjeljak 23. rujna 2019. u 10 sati u Velikoj predavaonici. Dolazak studenata prve godine prije uvodnog predavanja u 9:30 sati u predvorje Upravne zgrade Fakulteta.
Početak nastave za više godine studija je 1. listopada 2019. godine prema objavljenom rasporedu na službenim stranicama Fakulteta.
Raspored ispitnih rokova u zimskom semestru akademske godine 2019./2020. bit će dostupan 1. listopada 2019. godine poslije 15  sati na službenim stranicama Fakulteta.
Izvedbeni planovi i programi obaveznih predmeta za zimski semestar akademske godine 2019./2020. prihvaćeni na 33. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 18. rujna 2019. godine bit će dostupni na stranicama zavoda i klinika od 30. rujna 2019.

 

OBAVIJEST O UPISU U I. GODINU STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2019./2020.

 Pristupnici kojima je odobren upis u I. godinu studija ak. godine 2019./2020. u rujanskom roku, dužni su osobno se upisati 18. rujna 2019. u Studentskoj referadi od 10 do 14 sati.

U slučaju opravdane spriječenosti mogu ih upisati roditelji i/ili druga osoba na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Prilikom upisa u I. godinu studija pristupnik treba priložiti:

1.Originalne dokumente o završenoj srednjoj školi
2.Domovnicu / Dokaz o državljanstvu
3.Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
4.Upisni obrasci (Indeks, Upisni list, Matični list) – preuzimaju se u Studentskoj referadi
5.Strani državljani iz zemalja EU u obvezi su izvaditi OIB
6.Dvije fotografije formata 4×6 cm
7.Pristupnici koji imaju stalni boravak izvan Zagrebačke županije dužni su priložiti potvrdu o stalnom boravku ili presliku osobne iskaznice
8.Pristupnik koji se upisuje u posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan RH treba priložiti potvrdu o položenoj B2 razinu hrvatskog jezika za upis u 1. godinu studija.
9.Prilikom upisa potrebno je uplatiti 400,00 kn (na račun IBAN HR1723600001101354554 s pozivom na broj 101-01, troškovi upisa) ili na blagajni Fakulteta

Pristupnici koji se ne upišu u navedenom roku gube pravo studiranja na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020.

 

 

Testiranje psiho-motoričkih sposobnosti – jesenski upisni rok

Testiranje psiho-motoričkih sposobnosti provodi se na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dana 5. rujna 2019. s početkom u 14.00. sati. Svi pristupnici koji su u obvezi pristupiti testiranja u obvezi su doći pola sata prije početka testiranja.
Popis pristupnika objavljen je na stranicama Fakulteta.

Rezultati testa psiho-motoričkih sposobnosti bit će vidljivi na mrežnim stranicama Postani student NISpVU-a Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta https://www.postani-student.hr/ 6. rujna 2019. prijavom u sustav svojim elektroničkim identitetom nakon 15.00. sati.

Žalbe na dodatnu provjeru znanja – Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se osobno u pisanom obliku 9. rujna 2019. od 10 – 12 sati u Tajništvu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Heinzelova 55.

Uvid u dokumentaciju će se obaviti 10. rujna 2019. isključivo za pristupnike koji su to tražili u predviđenom roku i na propisan način u Tajništvu Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Heinzelova 55 od 10 – 12 sati.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Zagreb, 19. srpnja 2019.

Za upis u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine u akademskoj godini 2019./2020. ostalo je nepopunjeno 45 mjesta za pristupnike hrvatske državljane i 1 mjesto za Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke definirane čl. 2 Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Tijek razredbenog postupka:

1. Prijava studijskog programa za jesenski upisni rok preko sustava Državne mature (do 30. kolovoza 2019.)

2. Na mrežnima stranicama Fakulteta:

a) Prijava za Test psihomotorike osobno u Studentskoj referadi ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“ (od 26. kolovoza do 30. kolovoza 2019.)

Prijaviti se može isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta  OBRAZAC – PRIJAVA. Uz obrazac, obavezno je priložiti i potvrdu o  izvršenoj uplati  troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

PLATITELJ: (ime i prezime kandidata)
PRIMATELJ: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IZNOS: 300,00 kn
IBAN: HR1723600001101354554
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 101- 29 (OIB kandidata)
OPIS PLAĆANJA: Test psihomotorike

Pristupnici koji su bili prijavljeni u ljetnom upisnom roku, a nisu zadovoljili uvjete upisa, te se namjeravaju prijaviti u jesenskom upisnom roku, obvezni su dostaviti ispunjenu prijavu za test psihomotorike i Izjavu o pristupanju testu psihomotorike u ljetnom upisnom roku (SKINI OBRAZAC). Pristupnici koji dostave oba obrasca bit će oslobođeni testiranja i uplate troškova u jesenskom upisnom roku. Rezultati testiranja postignuti u ljetnom upisnom roku bit će priznati uvjetima upisa u jesenskom upisnom roku.

b) Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan u rujnu

c) Vrijeme provedbe Testa psihomotoričkih sposobnosti je 5. rujna 2019. prema objavljenom rasporedu na mrežnim stranicama Fakulteta

d) Upisi u I. godinu studija bit će 18. rujna 2019.