Obavijest o jesenskom upisnom roku za upis u 1. godinu studija akademske godine 2018./2019.

19.07.2019.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
VETERINARSKI FAKULTET
Zagreb, 19. srpnja 2018.

Za upis u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija veterinarske medicine u akademskoj godini 2019./2020. ostalo je nepopunjeno 45 mjesta za pristupnike hrvatske državljane i 1 mjesto za Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke definirane čl. 2 Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Tijek razredbenog postupka:

1. Prijava studijskog programa za jesenski upisni rok preko sustava Državne mature (do 30. kolovoza 2019.)

2. Na mrežnima stranicama Fakulteta:

a) Prijava za Test psihomotorike osobno u Studentskoj referadi ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb s naznakom „prijava za Test psihomotorike“ (od 26. kolovoza do 30. kolovoza 2019.)

Prijaviti se može isključivo popunjavanjem prijavnog Obrasca objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta  OBRAZAC – PRIJAVA. Uz obrazac, obavezno je priložiti i potvrdu o  izvršenoj uplati  troškova Testa psihomotorike na račun Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa sljedećim informacijama:

PLATITELJ: (ime i prezime kandidata)
PRIMATELJ: Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
IZNOS: 300,00 kn
IBAN: HR1723600001101354554
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 101- 29 (OIB kandidata)
OPIS PLAĆANJA: Test psihomotorike

Pristupnici koji su bili prijavljeni u ljetnom upisnom roku, a nisu zadovoljili uvjete upisa, te se namjeravaju prijaviti u jesenskom upisnom roku, obvezni su dostaviti ispunjenu prijavu za test psihomotorike i Izjavu o pristupanju testu psihomotorike u ljetnom upisnom roku (SKINI OBRAZAC). Pristupnici koji dostave oba obrasca bit će oslobođeni testiranja i uplate troškova u jesenskom upisnom roku. Rezultati testiranja postignuti u ljetnom upisnom roku bit će priznati uvjetima upisa u jesenskom upisnom roku.

b) Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan u rujnu

c) Vrijeme provedbe Testa psihomotoričkih sposobnosti je 5. rujna 2019. prema objavljenom rasporedu na mrežnim stranicama Fakulteta

d) Upisi u I. godinu studija bit će 18. rujna 2019.