Obavijest o javnoj obrani teme doktorskoga rada

13.11.2020., Ostale obavijesti, Studentska referada

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 21. listopada 2020. godine doktorand Luka Pajurin, dr. med. vet., javno će braniti temu doktorskoga rada pod naslovom Utjecaj plemenite pečurke (Agaricus bisporus) na staničnu imunost janjadi.

Javna obrana teme doktorskoga rada će se održati u utorak 24. studenog 2020. godine u 9.00 sati u elektronskom obliku putem aplikacije MS Teams u organizaciji Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi Povjerenstvu za ocjenu teme i predlaganje mentora su:

  1. prof. dr. sc. Željko Mikulec
  2. dr. sc. Denis Polančec, dr. med. vet. (Dječja bolnica Srebrnjak)
  3. izv. prof. dr. sc. Mirjana Marijana Kardum Paro (KB Merkur Zagreb)

*Zainteresirana javnost za pristup javnoj obrani teme doktorskoga rada u elektronskom obliku svoj interes treba iskazati najkasnije 24 sata prije održavanja putem elektroničke pošte na vpsenica@vef.hr

Skip to content