Upisna kvota za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine na hrvatskom jeziku za akademsku godinu 2019./2020.

04.02.2019.

Odlukom Fakultetskog vijeća s 26. redovite sjednice održane 23. siječnja 2019. UPISNA KVOTA za ljetni upisni rok za akademsku godinu 2019./2020. na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 150 studenata.
Od toga je 149 mjesta za studente hrvatske državljane i državljane EU i 1 mjesto za Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke definirane čl. 2 Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.