Uvjeti upisa u ljetnom roku akademske godine 2018./2019.

17.07.2018.

Ljetni rok – upisi

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska medicina

Opće informacije

Trajanje studija: 6 godina

Program se stječe minimalno: 360 ECTS bodova (bodova)

Diploma se priznaje diljem EU.

Akademski naziv: doktor/doktorica veterinarske medicine

Program je prilagođen EU Direktivi 2005/36/EC i usklađen s Bolonjskom strukturom.

Metode podučavanja prilagođene su zahtjevima Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Uvjeti upisa

Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Veterinarska medicina imaju osobe koje su položile državnu maturu i koje imaju psihofizičke sposobnosti koje se provjeravaju na posebnom testu koji je dio prijave. Za sve obavijesti više na mrežnim stranicama Fakulteta www.vef.unizg.hr i mrežnim stranicama Postani studenti www.postani-student.hr Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta.

Rang lista za upis

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 250 bodova (25,00%)
 2. Na temelju položenih obveznih ispita na državnoj maturi:

HRVATSKI JEZIK (razina A) – do 150 bodova (15,00%)

MATEMATIKA (razina A) – do 50 bodova (5,00%)

STRANI (ILI KLASIČNI) JEZIK (razina A) – do 100 bodova (10,00%)

BIOLOGIJA*ILI FIZIKA* ILI KEMIJA*

*uvjet za upis je da pristupnik položi jedan od tri navedena izborna predmeta. Najbolji rezultat vrednovati će se s 300 bodova (30,00%)

 1. c. Preduvjet za upis je pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom četverogodišnjeg obrazovanja.
 2. Na temelju dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

– Test psihomotorike, koji provodi Veterinarski fakultet – do 100 bodova (10,00%)

– Položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane

Pristupnicima iz EU država i stranim državljanima kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjskom vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnice Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Za sve informacije obratite se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do upisa u drugu godinu studija.

 1. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća i to 1. – 3. mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju iz Biologije, Fizike, Kemije te strukovnih predmeta veterinarskih škola – do 50 bodova (50%)

Kvote za upis

Kvote za upis se određuju svake godine za predstojeću akademsku godinu (vidi na www.postani-student.hr). (Posljednjih pet godina upisna kvota bila je 150 studenata)

Tijek razredbenog postupka

 1. 1. Prijava preko sustava državne mature (do 8. lipnja 2018.)
 2. Na mrežnim stranicama Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:
 3. Prijava za Test psihomotorike isključivo putem Veterinarskog fakulteta (od 19. ožujka – 8. lipnja 2018.)
 4. Raspored kandidata za test psihomotorike bit će dostupan ovdje.
 5. Test psihomotoričkih sposobnosti (2. srpnja i 3. srpnja 2018.) prema objavljenom rasporedu i mjestu.
 6. Upis u prvu godinu studija (17.,18. i 19. srpnja 2018.)

Za dodatna pitanja obratite se osobno u Studenskoj referadi Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem telefona 01/2390106 u uredovno vrijeme od 10 – 12 sati.

Sve informacije o testu psihomotorike možete naći u obavijesti “Prijave za test psihomotorike