Povjerenstvo za izbor u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja

Povjerenstvo za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje stručnih povjerenstava u postupcima izbora u znanstvena, znanstveno-nastavna i nastavna zvanja, predlaže Fakultetskom vijeću prihvaćanje izvješća stručnih povjerenstava u postupcima izbora u zvanja. E-mail: povjerenstvo.za.izbor.u.zvanja@vef.unizg.hr

Članovi

  • prof. dr. sc. Marko Samardžija, predsjednik
  • prof. dr. sc. Tomislav Dobranić
  • prof. dr. sc. Vesna Matijatko
  • prof. dr. sc. Marinko Vilić
  • izv. prof. dr. sc. Mirna Brkljačić
  • izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić
  • izv. prof. dr. sc. Sven Menčik

Dokumenti

Izmijene i dopune Pravilnika o uvjetima izbora u zvanja 2022

Skip to content