Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata

Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata provodi stegovni postupak za studente u slučaju povreda odredbi Kodeksa ponašanja studenata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izriče stegovne mjere. E-mail: povjerenstvo.stegovna.studenti@vef.unizg.hr

Članovi

  • izv. prof. dr. sc. Sven Menčik, predsjednik
  • prof. dr. sc. Andrea Prevendar Crnić
  • izv. prof. dr. sc. Zoran Vrbanac
  • izv. prof. dr. sc. Krešimir Matanović
  • Siniša Faraguna, dr. med. vet.
  • Ena Oster, dr. med. vet.
  • Mihovil Matković, student

 

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Skip to content