Povjerenstvo za knjižničnu i izdavačku djelatnost

Povjerenstvo za bibliotečnu i izdavačku djelatnost radi prema Poslovniku o radu Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu: prima zahtjeve za odobravanje rukopisa od strane predlagača, razvrstava rukopise prema vrsti (udžbenik, skripta, priručnik, interna skripta, ostalo), predlaže recenzente, obavlja ostale poslove vezane uz odobravanje rukopisa. Povjerenstvo aktivno sudjeluje u predlaganju i obnovi knjižnog fonda Centralne knjižnice za potrebe studenata, nastavnika i znanstvenika, te raspravlja o izdavačkoj i informatičkoj djelatnost na Fakultetu. E-mail: povjerenstvo.knjiznicno@vef.unizg.hr

Članovi

  • izv. prof. dr. sc. Mario Ostović, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Ozren Smolec
  • izv. prof. dr. sc. Maja Maurić Maljković
  • doc. dr. sc. Lana Pađen
  • doc. dr. sc. Branimira Špoljarić
  • izv. prof. dr. sc. Franjo Martinković
  • dr. sc. Lucija Bastiančić, dr. med. vet.

Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi i izdavačkoj djelatnosti

Zahtjev za odobravanje djela

Pravilnik o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis

 

Skip to content