Povjerenstvo za projekte

Povjerenstvo za projekte razmatra prijedloge znanstvenih projekata radi ažuriranja teksta podnesaka i kompletiranja prateće dokumentacije u skladu s uvjetima javnog poziva, daje uputstva predlagačima za pripremu kompetitivnih znanstvenih projekata, razmatra zahtjeve za nabavu znanstvene opreme i predlaže liste prioriteta, predlaže kadrovskom povjerenstvu preraspodjele znanstvenih novaka – asistenata na odgovarajuće znanstvene projekte, informira djelatnike Fakulteta u znanstveno nastavnim, znanstvenim i suradničkim zvanjima o zbivanjima u znanstvenoj zajednici glede: istraživačkih projekata, znanstvene opreme i znanstvenih kadrova koji rade na projektima. E-mail: povjerenstvo.projekti@vef.unizg.hr

Članovi

  • prof. dr. sc. Tomislav Mašek, predsjednik
  • prof. dr. sc. Renata Barić Rafaj
  • prof. dr. sc. Srebrenka Nejedli
  • prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger
  • izv. prof. dr. sc. Nika Brkljača Bottegaro
  • izv. prof. dr. sc. Suzana Hađina
  • izv. prof. dr. sc. Daniel Špoljarić
  • dr. sc. Lada Radin

Radna uputa za pripremu i provedbu projekata na VEF-u

Dopis povjerenstvu za projekte

Skip to content