Povjerenstvo za integrirani preddiplomski i diplomski studij

Povjerenstvo za diplomsku nastavu izrađuje prijedlog plana i programa, priprema i provodi nastavu u svim segmentima, rješava u pojedinačnim predmetima zahtjeve studenata vezane za prava i obveze iz nastave, predlaže imenovanja stručnih povjerenstava iz svoje nadležnosti. E-mail: povjerenstvo.integrirani.studij@vef.unizg.hr

Članovi

  • prof. dr. sc. Ksenija Vlahović, predsjednica
  • doc. dr. sc. Marko Pećin
  • prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin
  • prof. dr. sc. Andrea Gudan Kurilj
  • prof. dr. sc. Andreja Prevendar Crnić
  • prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević
  • izv. prof. dr. sc. Gordana Gregurić Gračner

Dokumenti

Radionica 3.

POMOĆNA TABLICA Skupova ishoda učenja Standarda kvalifikacije (OSIU-SK) en

1. Prezentacija voditeljice radionice u obliku praktičnih uputa i objašnjenja tema:
2. OBRAZAC 1 IU hr
3. OBRAZAC 1 IU en
4. PRIMJER ISPUNJENOG OBRASCA 1 IU KV 13.2.2024 Radionica 3.
5. ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA (IU-PR)
6. POPIS DOC EN approved_17_January_2019
7. POPIS DOC HR approved_17_January_2019
8. POMOĆNA TABLICA Povezanost ishoda učenja (IU – PR) i DOC
9. POMOĆNA TABLICA Povezanost ishoda učenja skupova OSIU – SK i IU – PR
10. POVEZNICA na mrežnu stranicu Standarda kvalifikacije – HKO

Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Zagrebu – u primjeni od 2. lipnja 2022.

Odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa

Obavijesti prodekanice za integrirani studij i studente sa 1. redovite sjednice Fakultetskoga vijeća održane 19.10.2022. godine

Izmjene i dopne studijskog programa do 20% – 23.-24. – Odluke FV

Izmjene i dopune studijskog programa do 20% – 22.-23.- Odluke FV

Izmjene i dopune studijskog programa do 20% – 21.-22. – Odluke FV

Izmjene i dopune studijskog programa do 20% – 20.-21. – Odluke FV

Izmjene i dopune studijskog programa do 20% – 19.-20. – Odluke FV

Primjena ishoda učenja

Primjena ishoda učenja redovotih predmeta

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta

Primjena ishoda učenja obvezno-izbornih predmeta usmjerenja

Primjena ishoda učenja izbornih predmeta usmjerenja

Izvanfakultetska nastava

Ostalo

Obrasci

Odluke Senata Sveučilišta o vanjskoj o suradnji

Reakreditacija

Dopusnice

Mišljenje o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća

Odluka o ustroju i izvedbi integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Veterinarska medicina na engleskom jeziku Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Za preuzimanje dokumenata Ishodi učenja, prijavite se AAI identitetom.
Skip to content