Povjerenstvo za odlikovanja

Povjerenstvo za odlikovanja i priznanja prati javne natječaje za nagrade i priznanja koje objavljuju državne institucije, udruge i drugi subjekti u području biomedicinskih, prirodnih, biotehničkih i drugih znanosti te potiče prijedloge za njihovu dodjelu zaslužnim djelatnicima Veterinarskoga fakulteta, o prijedlozima odlučuje Fakultetsko vijeće u užem sastavu. Povjerenstvo predlaže Vijeću u užem sastavu nagrade i priznanja iz svoje nadležnosti zaslužnim nastavnicima, znanstvenicima i drugim djelatnicima koje se u nadležnosti Veterinarskog fakulteta dodjeljuju prigodom obljetnica, jubileja i drugih prigoda. E-mail: povjerenstvo.odlikovanja@vef.unizg.hr

Članovi

  • prof. dr. sc. Marko Samardžija, predsjednik
  • prof. dr. sc. Željko Mikulec
  • prof. dr. sc. Dalibor Potočnjak
  • prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak
  • prof. dr. sc. Damir Žubčić
  • prof. dr. sc. Maja Belić
  • doc. dr. sc. Matko Perharić
Skip to content