Povjerenstvo za statut

Povjerenstvo za statut utvrđuje nacrte normativnih akata, tumači odredbe statuta te daje mišljenja o pripremljenim normativnim aktima drugih povjerenstava. Tajnik Fakulteta sudjeluje u radu povjerenstva bez prava glasa. E-mail: povjerenstvo.statut@vef.unizg.hr

Članovi

  • izv. prof. dr. sc. Nino Maćešić, predsjednik
  • prof. dr. sc. Željko Pavičić
  • prof. dr. sc. Ljubo Barbić
  • prof. dr. sc. Martina Đuras
  • prof. dr. sc. Emil Gjurčević
  • prof. dr. sc. Nikša Lemo
  • prof. dr. sc. Damir Mihelić
Skip to content